Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722   
24/7 service +421 903 358 324
 • Technológie v tuneloch

Technológie v tuneloch

Silnoprúdové
technológie

Silnoprúdové elektroinštalácie
Silnoprúdové technológie
 • Trafostanice
 • Napájanie elektrickou energiou
 • Náhradné zdroje
 • Osvetlenie a vetranie tunelov
> silnoprúdové technológie

Riadiace
systémy

Slaboprúdové elektroinštalácie
Nadstavbový systém, ktorý zabezpečuje riadenie všetkých technológií z jedného riadiaceho centra.
 • Centrálny riadiaci systém a riadenie dopravy (tunelov alebo diaľnic)
 • Dispečerské pracoviská
> riadiace systémy

Bezpečnostné
technológie

Servis
Slúžia pre komplexné zabezpečenie tunelov, diaľnic, križovatiek, mostov bezpečnostnými technológiami za účelom ochrany zdravia a majetku
 • Videodohľad a videodetekcia
 • Rozpoznanie evidenčných čísel
 • Meranie fyzikálnych veličín
 • Komunikačný systém
 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Elektrický zabezpečovací systém
 • SOS kabínky
> bezpečnostné technológie
24/7 service
+421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00
+421 44 5514 722
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas

DELTECH, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia

IČO: 30 225 582 IČ DPH: SK2020427959 Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L