Silnoprúdové technológie

Silnoprúdové elektroinštalácie

  • Trafostanice
  • Napájanie elektrickou energiou
  • Náhradné zdroje
  • Osvetlenie a vetranie tunelov
silnoprúdové technológie

Riadiace
systémy

Slaboprúdové elektroinštalácie

Nadstavbový systém, ktorý zabezpečuje riadenie všetkých technológií z jedného riadiaceho centra.
  • Centrálny riadiaci systém a riadenie dopravy (tunelov alebo diaľnic)
  • Dispečerské pracoviská
riadiace systémy